Taal

“Papapapa, mamamama, dadadada, is het enige wat mijn kind van twee jaar zegt.”

Als ik zeg: “Zet je beer maar op de bank”, dan begrijpt mijn kind dat niet. Uw kind van vijf jaar roept verbaasd: “Mijn boek is af het tafel gevallen.” Herkenbaar? Wanneer een kind laat gaat praten, moeite heeft met zinnen maken, of niet begrijpt wat er wordt gezegd, is er mogelijk een vertraagde taalontwikkeling. Dit kan in combinatie met een vertraagde spraakontwikkeling of meertaligheid voorkomen. Taalproblemen kunnen ook na een hersenbloeding ontstaan. Dit heet afasie. Er zijn dan problemen met het vinden van de juiste woorden en zinnen, of met het begrijpen van taal. Daarnaast kan het zijn dat de gesprekpartner de vertelde verhalen niet of moeilijk begrijpt. De logopedist geeft adviezen en kan helpen de taal te verbeteren en de ontwikkeling te stimuleren.