Taaldiagnostiek: het observeren en analyseren van de spontane taal van kinderen met (ernstige) problemen in hun taalontwikkeling. Hieruit vloeien adviezen voort ten aanzien van de logopedische behandeling en de schoolkeuze.

*

Sensorische Integratie Therapie: bij deze behandeling wordt gewerkt aan de manier, waarop het kind informatie via de zintuigen organiseert. Informatie verkregen via de zintuigen, wordt sensorische informatie genoemd. Het kan zijn dat uw kind prikkels nauwelijks voelt, of juist in vergelijking met andere kinderen meer prikkels nodig heeft om adequaat te reageren en functioneren. Articulatieproblemen, problemen met de voeding, problemen met niet- of niet vloeiend spreken kunnen een oorzaak hebben in de sensorische informatie verwerking.