Afspraak: U kunt telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken. Ook kunt u het aanmeldingsformulier invullen op de website.  U kunt telefonisch of via de e-mail reageren.

*

Kwaliteit:  Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en aangesloten bij Kwaliteitskring Logopedie Alkmaar (KKL), TOS-net en de Vereniging voor Klinische Linguïstiek (VKL). Tevens ben ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

*

Algemene informatie: De behandeling vindt plaats volgens afspraak met een frequentie van één behandeling per week en duurt 30 minuten, waarvan de laatste 5 minuten worden gebruikt voor verslaglegging. Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk elke werkdag telefonisch bereikbaar. U kunt ook een bericht op de voicemail achterlaten.

*

Directe Toegankelijkheid Logopedie: Sinds 1 januari 2012 is logopedie direct toegankelijk, d.w.z. dat u geen verwijsbrief nodig heeft van uw huisarts of specialist. Wanneer de oorzaak van de klacht een medische achtergrond heeft, waarvoor u nog niet bent onderzocht, is toch een verwijzing van uw huisarts nodig. Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de praktijk..

*

Vergoeding: Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De behandelingen worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder en geldt voor alle zorgvormen uit de basisverzekering.

*

Contracten: De praktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars

*

Afmelding: Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In de weekenden kunt u de voicemail inspreken, ofwel afmelden via het e-mailadres: willemijn@logopediepraktijkuitgeest.nl

*

Verzuimtarief: Bij te late afmelding ben ik genoodzaakt het verzuimtarief bij u in rekening te brengen. Dit geldt ook in geval van ziekte. Het verzuimtarief is bedoeld als tegemoetkoming voor de door u besproken tijd. Op de tijd dat u namelijk niet komt, kan de logopedist op korte termijn niemand anders meer inplannen. De verzuimfactuur wordt niet door de zorgverzekering betaald, maar moet door uzelf betaald worden. Graag uw begrip hiervoor.

*

Het verzuimtarief bedraagt 75 % van het behandeltarief en komt op ongeveer € 24,00 per niet nagekomen afspraak.

*