Gehoor

Bij een verminderd gehoor kunnen uitspraakproblemen ontstaan. Bij jonge kinderen die vaak middenoorontstekingen hebben kan dit voorkomen. De logopedist is alert op de functie van het gehoor en zal u, indien nodig, verwijzen voor een gehooronderzoek.
Ook kan het zijn dat uw kind niet direct luistert, dromerig reageert, of ‘Oost-Indisch’ doof lijkt. “Heb je me nou gehoord, of moet ik het nog een keer zeggen?“. Wanneer het gehoor in orde is, maar de gesproken boodschap niet goed wordt verwerkt, dan kunnen de auditieve vaardigheden (luisteren) niet goed ontwikkelen. Deze vaardigheden zijn van belang voor het leren lezen en schrijven. De logopedist geeft adviezen en kan helpen de auditieve vaardigheden, zoals de luisterfunctie te verbeteren.
Bij ernstige slechthorendheid of doofheid kan liplezen de communicatie verbeteren, omdat wat gezegd is beter wordt verstaan.