Wanneer bezoekt u de logopediepraktijk?
Als er vragen zijn over spraak, taal, stem, gehoor, mondmotoriek of communicatie kunt u een afspraak maken bij mijn logopediepraktijk voor onderzoek, advies en/of behandeling. Na het logopedisch onderzoek bespreekt de logopedist met u wat de mogelijkheden zijn, en of logopedische behandeling noodzakelijk is. Logopedie bij kinderen is anders dan logopedie bij volwassenen. Bij kinderen worden de logopedische behandelingen aangepast aan de leeftijd en interesses van het kind. Bij volwassenen ligt het accent van de behandeling meer op het “waarom en hoe”.